Gradering

Gradering – Graderingskompendium

Gradering sker 1 gång per termin och förläggs vid slutet av terminen. Oftast inleds också varje termin med en gradering för dom som av någon anledning inte kunde närvara vid det ordinarie tillfället. Under graderingen får eleverna visa upp sina färdigheter som de har lärt sig under träningen.

För att gradera måste man träna regelbundet och nedanstående lista visar uppskattad träningstid för respektive kyu. Självklart kan man träna utan att gradera sig och vi ställer inga krav på att man skall deltaga vid detta tillfälle, men genom att verifiera sina färdigheter och sätta upp nya delmål får man ut mer av träningen. Men kom ihåg att du endast mäter din egen utveckling. Graderingen är INTE ett tävlingsmoment, du jämförs inte med någon annan än dig själv.

För vuxna gäller nedanstående träningstider baserat på ca 2 träningstillfällen per vecka.

  • 8:e kyu vitt bälte 6 månader
  • 7:e kyu gult bälte 12 månader
  • 6:e kyu orange bälte 18 månader
  • 5:e kyu grönt bälte 30 månader
  • 4:e kyu blått bälte 42 månader
  • 3:e kyu brunt bälte 54 månader
  • 2:a kyu brunt bälte 60 månader
  • 1:a kyu brunt bälte 66 månader
  • 1:a dan svart bälte 72 månader

Gradering av barn upp till 12 år sker enligt samma graderingskompendium med ett graderingstillfälle i slutet av varje termin. Man tillämpar dock så kallade ”mon-grader” (halv-grader) så barnen lär sig samma tekniker, men utspritt över fler graderingar.

Från det år man fyller 12 år graderar man sig enligt graderingssystemet för vuxna.

Här kan ni ladda ner valfri version av Sandhults Karateklubbs graderingskompendium.

Graderingskompendium 2.0-SKK

Graderingskompendium-barn-2.1-SKK

 

 

Kommentera