Historia

Sandhults Karateklubb

Vi startade vår verksamhet år 2007, då under namnet Fristad Karateklubb. Stilen som tränas är Wado-Ruy som är en av de fyra grundstilarna inom karaten. År 2012 bytte vi namn till Sandhults Karateklubb då det i princip inte längre fanns några kopplingar till Fristad. Detta år introducerade vi även träningsformen Boxercise i klubben som ett komplement till karaten. Fram till årsskiftet 2012/2013 var vi anslutna till stilorganisationen Wadokai och träningen bedrevs då i Sandhultsskolans gymnastiksal. Inför 2013 fick vi genom ett samarbete med Sandhults Sportklubb möjlighet att disponera övervåningen i klubbstugan vid Thåängen, vilket resulterade i att vi nu har våra ”egna” lokaler bestående av bla 100m2 träningsyta med 40mm pusselmatta och annan träningsutrustning som vi använder. Vi valde också vid denna tidpunkt att gå ur stilorganisationen Wadokai för att fortsätta vår verksamhet som en självständig karateklubb. Detta innebär i att vi nu, även om våra grundtekniker och kator fortfarande grundar sig helt och hållet i stilen Wado-Ryu, bedriver vår träning med ett mer öppet synsätt och med influenser från andra stilar och kamparter. Enligt oss så är denna öppenhet inför förändring berikande och utvecklande, inte minst om man önskar satsa på att tävla, då det är oerhört viktigt att inte fastna i invanda mönster. Vi tränar karate, inte en viss stil. Under året bjuder vi även in gästtränare både från andra karateklubbar och helt andra kamparter för att hålla tematräningar utanför vår ordinarie träning. I direkt anslutning till träningslokalen har vi också ett kök/fikautrymme och ett uppehållsrum för barnen med möjlighet att tex se på film medan föräldrarna tränar. Omgivningarna utanför lokalen inbjuder också till lek med stora gräsytor, gungor och sandlåda. Hela vår verksamhet bygger på att det skall fungera för alla, oavsett ålder och nivå, att träna hos oss. Vi vet hur besvärligt det annars kan vara att få tiden att räcka till för att komma iväg och träna.

Från och med 2015 har vi ytterligare fördjupat vårt samarbete med Sandhults Sportklubb genom verksamhet nu bedrivs som en sektion i stället för som en fristående klubb. Detta innebär ingen skillnad för dig som tränar, utan karatesektion innehar fortfarande medlemskap i Svenska Karateförbundet och vi bedriver verksamheten likt tidigare.

Hoppas att vi med detta kunnat åskådliggöra vad vi som förening står för och hur vi bedriver vår verksamhet. Tveka inte att titta in till oss för att provträna och förhoppningsvis fortsätta att träna hos oss, oavsett om du är nybörjare eller har erfarenhet från karate eller någon annan idrott, om du vill träna på motionsnivå eller i förlängningen önskar tävla.

Välkomna!

 

Nedan kort info om karate och dess historia

Karate (空手)(Kara ’tom’, te ’hand’) är en kampsport som räknas till den japanska budon. Karaten kommer ursprungligen från ön Okinawa söder om Japan, dit kamparten Kung-fu fördes av kineser. Där kombinerades denna troligen med andra, redan existerande inhemska kamparter. Från början skrevs också Karate med ett annat kanji för ”kara”. Detta kanjitecken betydde ”Kina” och karate stod alltså från början för ”Kina-hand”. När karaten fördes till de japanska huvudöarna under 1900-talets första årtionden, ändrades detta kanji till ett kanji som betyder ”tom”. De flesta räknar Funakoshi Gichins uppvisning i Tokyo 1922 som startskottet för japansk karate. Andra väljer att se Itosu Ankō som karatens fader, eftersom Funakoshi, Motobu ChōkiMabuni Kenwa och många andra framstående karateutövare som bildade egna skolor, var hans elever eller elevers elever.

Karateträning sker i form av kihon (grundtekniker och kombinationer av dessa), kata (rörelsemönster) och kumite (fight, sparring). Grundtekniker nöts in genom ett antal träningsmoment, där man först fokuserar på ställningar (i karatetermer dachi waza) och kroppsförflyttningar (tai sabaki). Dessa kombineras sedan med blockeringar (uke waza), slag (tsukieller zuki waza) och sparkar (geri eller keri waza) samt grepp/lås (kansetsu waza) och kast (nage waza). Detta sammantaget applicerar man sedan i kumite-träning. I vissa stilar tränar man också med vapen under benämningen kobudo.