Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015

(Avseende verksamhetsperioden 2014-01-01 – 2014-12-31)
Härmed kallas samtliga medlemmar i Sandhults Karateklubb till årsmöte, som äger rum i SKK:s klubblokal i SSK-stugan vid Thåängen den 11:e Januari 2015 kl 18:00.

Samtliga medlemmar som enligt stadgarna betalt medlemsavgift och fyllt 15 år har rösträtt.
Inkomna motioner tillsammans med styrelsens utlåtande kring dessa kommer att finnas anslagna i klubblokalen senast 1 vecka före årsmötet.

Kallelsen med dagordning kan läsas här:Kallelse till årsmöte 2015

Kommentera