Inbjudan till årsmöte 2014

klubbaHärmed kallas samtliga medlemmar i Sandhults Karateklubb till årsmöte.

Årsmötet äger rum i SKK:s klubblokal i SSK-stugan vid Thåängen den 19:e februari 2014 kl 19:00.

Samtliga medlemmar som enligt stadgarna betalt medlemsavgift och fyllt 15 år har rösträtt.

Inkomna motioner tillsammans med styrelsens utlåtande kring dessa kommer att finnas anslagna i klubblokalen senast 1 vecka före årsmötet.

Kallelsen samt dagordning kan laddas ner här:Kallelse till årsmöte 2014

Kommentera