Terminsstart !

Äntligen! Måndag 11/1 kör vi igång igen!

Samma tider som förra terminen (se under fliken träning). Karate är det BÄSTA sättet att komma igång efter allt slöande under helgerna. Vuxna och barn tränar tillsammans precis som tidigare, undantaget onsdagspasset 18:00 – 19:15 där vi kör vidare med vår mitts-träning kombinerat med ren fysträning. Hjärtligt välkomna nu alla, både nybörjare och ni som varit aktiva tidigare!

Graderingskompendium

Ladda gärna ner vårt uppdaterade graderingskompendium inför måndagens gradering. Det finns i två varianter. Ett komplett med alla vuxengrader och mon-grader, samt ett mer lättöverskådligt sådant med mon-grader för barnen utan högbältesteknikerna.

karate-classes

Kostnad för gradering: 50:- samt 50:- för eventuellt nytt bälte. Vid första graderingstillfället blir det inget nytt bälte, utan en svart markering på det vita bältet.

Graderingskompendium barn v 1.4 SKK

Graderingskompendium v 1.4 SKK

 

Gradering 21/12 !!

Efter mycket slit under terminen är det nu äntligen dags för gradering!
Vi börjar i vanlig tid och håller på tills vi är klara… Räkna dock med att vi håller på lite längre än vanligt. Vi avslutar med gemensam fika, och därefter är det juluppehåll. Föräldrar är givetvis hjärtligt välkomna att titta på.gradering

Karate i Sandhults Sportklubb

Vi fördjupar vårt samarbete med Sandhults Sportklubb och kommer hädanefter att bedriva vår verksamhet som en sektion i SSK. Detta innebär inga förändringar för dig som tränar eller sättet vi bedriver vår karateverksamhet. Har du frågor kring detta så kontakta oss gärna. Löpande info kring träningen, såsom träningstider, träningsuppehåll vid lov, terminstart och terminslut kommer fortsättningsvis att publiceras även här:

www.laget.se/SSKKarate

 

 

 

Inbjudan till årsmöte 2014

klubbaHärmed kallas samtliga medlemmar i Sandhults Karateklubb till årsmöte.

Årsmötet äger rum i SKK:s klubblokal i SSK-stugan vid Thåängen den 19:e februari 2014 kl 19:00.

Samtliga medlemmar som enligt stadgarna betalt medlemsavgift och fyllt 15 år har rösträtt.

Inkomna motioner tillsammans med styrelsens utlåtande kring dessa kommer att finnas anslagna i klubblokalen senast 1 vecka före årsmötet.

Kallelsen samt dagordning kan laddas ner här:Kallelse till årsmöte 2014

Träningstider vt 2013

Här kommer de nya tiderna:

Måndag  kl. 17.00-18.00  Barnpass åtta år och uppåt.

kl. 18.00-19.00 Nybörjarpass

kl. 19.00-20.00 Fortsättningspass

Onsdag  kl. 17.00-18.00  Barnpass alla åldrar 5-7år.

kl. 18.00-19.00 Nybörjarpass

kl. 19.00-20.00 Fortsättningspass

Lördag   kl. 10.00-11.00 Barnpass alla åldrar

kl 11.00-12.00  Boxpass

Kom och testa på gratis dom två första veckorna. Det enda som behövs är vanliga gympakläder.

Ladda ner pdf med träningstider: SKK_vt13

Hjärtligt välkomna!